Moje maturita (= celý čtvrtý ročník na gymplu) byla jedna rychlá neřízená střela a já byla vděčná výtvarce, že se mohu na chvíli zastavit, nadechnout a konečně vyjádřit myšlenky, které jsem dlouho nosila v sobě.

MATURITNÍ PRÁCE  2012

FACTA PROBANT HOMINES

aneb

Skutky svědčí o lidech

 

 

Opravdu svědčí naše skutky o tom, jací jsme doopravdy? Chováme se a smýšlíme zcela podle svých vlastních pocitů tady a teď? Nebo se raději přizpůsobíme společnosti a své chování měníme podle toho, jaký dojem chceme udělat na ostatní?

Nejsme stejní. Každý máme své vlastní a jedinečné názory, myšlenky a vzorce chování. Každý jsme jedinečné postavy.

Teď a tady. V dnešní době to znamená rychle se přizpůsobit společnosti a mnohdy dělat věci, které by člověk ani neudělal, kdyby neměl to nutkání, touhu a potřebu ztotožnit se se společností a zlepšit svůj status. Tyto postavy pak často dělají věci, jen aby se zavděčili ostatním nebo aby prostě získali nová přátelství. Postavy kolem nás se mění. Někdy si toho ani nemusíme všimnout, ale občas poznáte tu jejich nejistotu, že se necítí ve své vlastní masce dobře. Něco zde není v pořádku.

Možná každý z vás zná nějakou takovou postavu v masce a já se ptám – Co tedy musí člověk udělat, aby ji zahodil a začal opravdu jednat podle sebe? Aby skutky o člověku svědčily? Být s maskou je skličující a dlouho s ní žít nelze.

Občas tyto postavy bojují. Bojují o individualitu a zahazují zábrany, které jim stojí v cestě k seberealizaci.

Některé postavy ale masky nenosí. Žijí bez přetvářky s hlavou vzhůru a s odhodláním jednat zcela podle sebe i za cenu, že se nezavděčí všem lidem v okolí – což ani nejde. Avšak mnoho postav stále usiluje o to, aby je ostatní vždy a za každých okolností měli rádi.

1

YOU MIGHT ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT