pohledy z prázdnin

Všem školákům i těm školou již nepovinným přejeme krásné prázdniny!
Matěj, Verunka, Gábinka a Žaneta.

FACTA PROBANT HOMINES

MATURITNÍ PRÁCE  2012

FACTA PROBANT HOMINES
aneb
Skutky svědčí o lidech
 

 

Opravdu svědčí naše skutky o tom, jací jsme doopravdy? Chováme se a smýšlíme zcela…

the wildness in you


you struggle, you run,
you are eager for love
crying and screaming,
doing things from heart
you risk, you lie, to do things right
you never…